Prelazak tvrtke iz jednostavnog društva s ograničenom odgovornošću tzv. j.d.o.o. u d.o.o. tj. društvo s ograničenom odgovornošću veliki je korak i napredak za rast i razvoj tvrtke i predstavlja svojevrsnu stepenicu prema gore.

Što je to j.d.o.o.?

Jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću tj. j.d.o.o. je društvo/tvrtka čiji je najniži iznos temeljnog kapitala 10 kuna. Ovakav oblik mogu osnovati najviše tri osobe a samo jedna osoba može biti član uprave (direktor – odgovara za poslovanje društva) dok su ostali njegovi osnivači tj. vlasnici.

Direktor u j.d.o.o. mora biti zaposlena osoba no ne mora nužno biti zaposlen u tom j.d.o.o. Dakle j.d.o.o. tj. tvrtka ne mora imati niti jednog zaposlenog ukoliko je direktor zaposlen u nekoj drugoj tvrtci. Ukoliko je direktor zaposlen u j.d.o.o., njegova osnovica za obračuna plaće iznosi minimalno 5.213,00 kn.

Prema Zakonu o trgovačkim društvima j.d.o.o. mora unositi u zakonske rezerve četvrtinu dobiti prema godišnjim financijskim izvješćima, a zakonske rezerve mogu se upotrijebiti za povećanje temeljnog kapitala j.d.o.o. i za pokrivanje gubitaka društva koji se ne mogu pokriti iz dobiti tekućeg razdoblja. Kako j.d.o.o. mora imati zakonske rezerve u koje unosi dio ostvarene dobiti poreznog razdoblja (25% dobiti svake godine), a može je koristiti za povećanje temeljnog kapitala. Takva dobit neće biti oporezovana, te će na taj način j.d.o.o. ostvariti poreznu olakšicu, ukoliko posluje s dobiti. Zakonske rezerve mogu se upotrijebiti za pokriće gubitaka i za povećanje temeljnog kapitala (pretvaranjem rezervi u temeljni kapital društva), a ostatak dobiti poslovne godine (75% dobiti) vlasnici mogu isplatiti uz plaćanje poreza i prireza.

Zašto napraviti prijelaz j.d.o.o. u d.o.o.?

Jer to znači da se u j.d.o.o. ulažu dodatna privatna sredstva kao povećanje temeljnog kapitala od strane vlasnika/direktora te da se dobivaju time i dodatne mogućnosti (dodavanje direktora, prokurista, isplata cijele dobiti…) ili da je j.d.o.o. u zakonskim rezervama svake godine 25% dobiti prikupila ukupno 20.000 kn za povećanje temeljnog kapitala koji bi reinvestirala u tvrtku.

Dodatnih troškova ima i u jednom i u drugom slučaju:

  1. Dokapitalizacija – osnivač (ili najviše njih trojica, koja su mogla biti osnivači j.d.o.o.) pokreće postupak kod Javnog bilježnika i svoj privatni novac uplaćuju na rezistentni račun kako bi temeljni kapital povećali s iznosa trenutnog upisanog kapitala do 20.000 kn privatnog novca – što je minimalni iznos kapitala u d.o.o.-u. Troškovi Javnog bilježnika i državnih taksi su ukupno oko 2.500 kn.
  2. Revizorsko izvješće

– postupak pri kojem se angažira vanjska ovlaštena revizorska tvrtka (troška između 4.000 – 7.000 kn)

Revizorska tvrtka ili pojedinac revizor utvrđuje pravovaljanost ostvarenog poreznog dobitka iznad visine 20.000 kn kako bi se j.d.o.o. moglo dokapitalizirati preko ostvarene dobiti a ne u novcu. Također se može dokapitalizirati u stvarima koje ponovno revizorskim izvješćem potvrđuje vrijednost od minimalnih 20.000 kn.

Savjet: dokapitalizacija j.d.o.o. je prilika da uz neznatno veći trošak u registar upišete i sve druge promjene koje želite promijeniti – dodati direktora, djelatnosti, promijeniti adresu ili neki drugi podatak. Po dobivanju rješenja trgovačkog suda, za nekoliko dana, potrebno je u oba slučaja još izvaditi:

– novu obavijest o razvrstavanju Državnog zavoda za statistiku (NKD)  u kojoj će također biti uz naziv društva navedena i činjenica da je sada d.o.o za razliku od dosadašnjeg j.d.o.o.

– odnijeti u svoju banku novo rješenje i tamo promijeniti formu društva iz dosadašnjeg j.d.o.o. u d.o.o.

– otići u nadležnu Poreznu ispostavu sa novim rješenjem od Trgovačkog društva

– svojem knjigovodstvu donijeti novo rješenje od Trgovačkog društva

– u svojem kompjuteru promijeniti sve dokumente u kojima je navedeno ime društva tj. j.d.o.o. npr. izlazne račune, memorandum, potpis u e-mail adresi

Nije potrebno nikakve posebne obavijesti slati klijentima, sami će to uočiti po računima, jedino je potrebno aneksirati važeće ugovore.

 

Aning usluge d.o.o. stoje vam na usluzi ukoliko vam je potrebno porezno savjetovanje, stručno i pouzdano knjigovodstvo i računovodstvo ili imate pitanja vezana uz odabir najboljeg oblika društva za vašu situaciju!

Obratite nam se s povjerenjem – Aning usluge d.o.o.