Kako otvoriti tvrtku u 10 jednostavnih koraka 

Otvarate tvrtku, ne znate od kuda da krenete?

Za sve koji otvaraju tvrtku ili razmišljaju o otvaranju tvrtke sigurno se puno pitanja nameće. Kako i od kuda krenuti, što očekivati, koliko će to otprilike trajati, kako je to drugima bilo, što s računovodstvom i poreznom upravom – samo su neka od pitanja.Zato smo mi u Aning uslugama odlučili pomoći svim novim poduzetnicima i onima koji o tome tek razmišljaju. Pripremite se uz naših 10 koraka pri otvaranju tvrtke kako bi sve korake unaprijed znali i tako smanjili stres i nepoznanice.

1.korak – ime tvrtke

Vjerujemo da željeno ime tvrtke već imate ili barem neke ideje.  U procesu osmišljavanja imena poslužite se i pretraživanjem vaših ideja ili sličnih u online Sudskom registru – kako ne bi predavali ime koje već postoji ili preslično njemu također, jer će biti odbijeno.

Nakon osmišljavanja imena, ili više prijedloga, potrebno je zatražiti na nadležnom Trgovačkom sudu odobrenje tj. rezervaciju imena. Ako vam je ime tvrtke odobreno, trebate u roku od tri dana podići potvrdu rezervacije imena ili ukoliko željeno ime bude odbijeno zatražiti novo riješenje. Naš savjet je da odmah pripremite dva ili tri imena jer nije rijetkost da potencijalno ime tvrtke bude odbijeno, tako ćete biti spremni da ne gubite dodatno, dragocjeno vrijeme na osmišljavanje novog imena.

 1. korak – javni bilježnik

Trebate otići kod javnog bilježnika s potvrdom rezervacije imena i krenuti s osnivanjem tvrtke, proći s pravnikom u javno-bilježničkom uredu djelatnosti prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti te uvrstiti osnovne, glavne a može i sporedne djelatnosti u akt svoje tvrtke. Stoga prije dolaska kod javnog bilježnika važno je imati pripremljene željene djelatnosti i njihove šifre, kako bi ih njemu znali reći – vidi Nacionalna klasifikacija djelatnosti.

 1. korak – uplata temeljnog kapitala

Nakon potpisivanja javnobilježničkog akta trebate pripremiti novac za uplatu temeljnog kapitala u iznosu od 10 kn za j.d.o.o. odnosno 20.000 kn za d.o.o. te s potvrdom o uplati javni bilježnik odlazi na Trgovački sud te se pokreće riješenje o osnivanju tvrtke koje se u pravilu čeka 5-10 radnih dana.

 1. korak – poziv javnog bilježnika i Državni zavod za statistiku

Javni bilježnik poziva stranku da je obavijesti kako je rješenje o osnivanju tvrtke gotovo, tada s rješenjem direktor ili osnivač, što ne mora ali i može biti ista osoba, odlazi po izvadak iz statistike na nadležni Državni zavod za statistiku.

 1. korak – izrada pečata

Ovaj korak je svima u pravilu dragi korak jer nakon birokracije napokon imamo nešto konkretno tj. nešto opipljivo što simbolizira vašu tvrtku 🙂 –  izrađujete službeni pečat tvrtke.

 1. korak – otvaranje žiro računa

Nakon što imate pečat, s tim pečatom kao i sa svom drugom dokumentacijom odlazite u izabranu banku I otvarate žiro račun tvrtke. Moguće je otvoriti i više žiro računa u više banaka ali minimalno jedan žiro račun u banci po izboru se mora otvoriti.

 1. korak – ugovor o zakupu

Tvrtka mora imati sjedište pa tvrtka treba sklopiti ugovor o zakupu prostora na adresi gdje je tvrtka osnovana ili gdje će raditi. Ukoliko je to i kod vas doma, ako imate kućni ured, svejedno morate imati ugovor s vlasnikom stana – bili to vi kao fizička osoba ili netko drugi.

 1. korak – ugovor o knjigovodstvu

Idući korak je da sklopite ugovor o računovodstvu/knjigovodstvu kako bi se netko pobrinuo da vam je sva papirologija uredna i po zakonu te da možete biti sigurni da vam je sve dobro proknjiženo. Naše Aning usluge tvrtka je koja pruža potpuni paket računovodstvenih, knjigovodstvenih i porezno-savjetodavnih usluga s više od 25 godina iskustva. Za besplatan sastanak i savjetovanje – javite nam se na naše kontakte.

 1. korak – prijava u Poreznu upravu

Još malo i gotovi ste, trebate još sa svom gore navedenom dokumentacijom (preslikama svega) otići u nadležnu Poreznu upravu te se prijaviti kao novi rezident te odlučiti želite li biti u sustav PDV-a ili ne. Svakako se savjetujte oko tog pitanja s vašim računovodstvom/knjigovodstvom kako bi bili upoznati sa svim odredbama, prednostima i manama.

 1. korak – Čestitamo!

Uspješno ste otvorili tvrtku i ušli ste u svijet poduzetništva. Mi Vam od srca čestitamo i želimo dobrodošlicu! Možete početi radit i sretno vam bilo!

Poduzetništvo je lijep i uzbudljiv posao, zapravo više način života, koji je izazovan i odgovoran ali s druge strane bogat iskustvom i vrijednostima. Postavite svoju viziju i misiju tvrtke, temeljne vrijednosti poslovanja kao i cilj i smjer i krenite hrabro naprijed!

Kako da vaša donacije bude porezno priznati trošak?

Kraj godine najčešće se veže uz vrijeme darivanja to vrijedi i za tvrtke. Prosinac je poznat kao mjesec poslovnih poklona i domjenaka ali i ono vrijeme kada se mnogi odlučuju donirati novac udrugama, projektima ili pojedincima u potrebi. To je vrijeme u kojem svi žele pomoći drugima, no mora se paziti da se, u najboljoj namjeri da se doprinese i donira novac nekome, to napravi u skladu sa zakonom. Naš novi blog objašnjava korake u donacije.

Svi pričaju o donaciji, ali što je ona zapravo i kako se definira. Donacija  je darovanje sredstava u  moguće na više načina – novcima, proizvodima, uslugama, za koju se ne dobiva niti ne očekuje zauzvrat nikakva naknada ili protuusluga druge strane.  Pri evidentiranju donacija u poslovnim knjigama potrebno je osigurati vjerodostojnu dokumentaciju, ali i pripaziti na poštivanje svih računovodstvenih i poreznih propisa. Što to znači?

Poduzetnici koji se odluče na davanje donacija moraju se držati odredbi Zakona i Pravilnika o porezu na dobit, a da bi se donacija smatrala porezno priznatim troškom potrebno je ispuniti temeljne uvjete da je:

 • DONACIJA za kulturne, sportske, vjerske, znanstvene i ostale općekorisne svrhe, odnosno daje se udrugama i drugim pravnim osobama koje obavljaju djelatnost za opću dobrobit u skladu s posebnim propisima ili fizičkim osobama za zdravstvene ili druge esencijalne životne potrebe
 • ukupne godišnje DONACIJE iznose do 2 % ukupnih prihoda prethodne godine
 • DONACIJA je dana za subjekta unutar Republike Hrvatske

Zakon je tu izrazito strog i pedantan te u slučaju da samo jedan od uvjeta nije ispunjen, riječ je o porezno nepriznatom trošku donacije koji uvećava osnovicu poreza na dobit u obrascu PD.

U skladu s time novoosnovana društva ne mogu tretirati donaciju kao porezno priznati trošak zbog toga što nemaju prihoda u prethodnoj godini. Ako je darovatelj donacije obveznik poreza na dodanu vrijednost, a donirani iznos veći od 2% ukupnih prihoda prethodne godine, tada je u skladu sa Zakonom i Pravilnikom o porezu na dodanu vrijednost obvezan obračunati i platiti PDV.

Kada je riječ o darovanju u robi porezni obveznik obvezan je udruzi izdati račun i na njemu iskazati poreznu osnovicu i svotu PDV-a obračunatu na tržišnu vrijednost robe. Obračunati PDV pribraja se ukupnoj vrijednosti dara, što ukupno ne bi smjelo premašiti 2% ukupnog prihoda prethodne godine kako bi bila riječ o porezno priznatom trošku.

Kod darivanja usluge, vrijednost donacije čine troškovi pružanja te usluge. Najbolji primjer je  kada poduzetnik sportskom klubu da na uporabu svoj prostor, bez naknade i bez plaćanja režijskih troškova. Vrijednost donacije u tom slučaju utvrđuje se na temelju režijskih troškova i amortizacije prostora za vrijeme korištenja te je na tu vrijednost potrebno obračunati PDV. Isto tako, bitno je istaknuti da za darovanje u novcu nije potrebno obračunati porez na dodanu vrijednost.

Odredbe Zakona i Pravilnika o porezu na dohodak se također moraju poštivati jer se donacija može dati fizičkim osobama za zdravstvene potrebe, a pritom mora biti ispunjen uvjet da zdravstvene potrebe nisu plaćene iz osnovnog, dopunskog ili privatnog zdravstvenog osiguranja te da su novčana sredstva isplaćena na žiro račun fizičke osobe primatelja darovanja ili zdravstvene ustanove u tuzemstvu ili u inozemstvu za te svrhe, te da davatelj i primatelj darovanja o navedenim darovanjima i njihovu korištenju posjeduju vjerodostojne isprave.  S druge strane ako donacija fizičkoj osobi nije učinjena u zdravstvene svrhe, odnosno u svrhu plaćanja troškova za operativne zahvate, liječenja, nabavu lijekova i sl., predstavlja dohodak i davatelj je obvezan obračunati i platiti doprinose i poreze. Dokumentacija o donaciji iznimno je važna kako bi vaša dobra namjera i provedba prošli u skladu sa zakonom. Budući da se donacija može dati u svim oblicima imovine, potrebno je osigurati vjerodostojne isprave na temelju kojih će se evidentirati u poslovnim knjigama. Bez obzira na vrstu imovine koja se daruje, ovlašteno tijelo društva darovatelja treba donijeti odluku o donaciji na kojoj je potrebno naznačiti naziv udruge, iznos i namjenu darovanja. Za darovanja dana u novcu bitna isprava je i izvadak s transakcijskog računa na kojem je vidljiva isplata.

Prilikom donacije proizvoda, robe ili usluga osim odluke o darovanju, treba postojati i ovjerena pisana potvrda o obavljenoj primopredaji koja sadrži podatke o vrsti, količini i cijeni darovanih predmeta. U slučaju donacija fizičkim osobama u zdravstvene svrhe potrebno je imati potvrde o primitku dobara, isprave o izvršenoj doznaci na žiro račun primatelja, račune za izvršene zdravstvene usluge i sl. Darovatelj darovanja također bi trebao donijeti odluku o darovanju koja sadrži podatke o primatelju (ime i prezime, OIB), način isplate, svotu koja se daruje.

Sami čin donacije je izrazito plemenit i u svakom pogledu hvalevrijedan, a takav treba i ostati poštujući zakone i pošteno vodeći dokumentaciju. Želimo vam da se i vi potaknuti ali i usmjereni porezno i računovodstveno sa savjetima iz našeg bloga, odlučite uljepšati nekome blagdane ali i uvesti možda neku novu odluku društveno odgovornog poslovanja u svoju tvrtku. Jer ni jedna tvrtka nije premalena ili prevelika za donaciju društvu ili pojedinu u potrebi kao doprinos radu i razvoju.

 

 

 

Porezno priznati troškovi u računovodstvu i knjigovodstvu

Porezno priznati troškovi u računovodstvu i knjigovodstvu

Tema aktualna za ovo vrijeme darivanja zasigurno je ona o Porezno priznatim troškovima iako je poznavanje ovih mogućnosti vrlo dobra informacija za vrijeme cijele godine. Vjerujemo da će mnogi pronaći odgovore na svoje dileme i pitanja, oni noviji poduzetnici ali i oni koje je dobro s vremena na vrijeme podsjetiti na ove troškove. Što to uopće znači porezno priznati troškovi? To su oni na koje se ne plaća dodatan porez. Vrijeme zatvaranja godine je isto tako i vrijeme kada mnogi poduzetnici, obrtnici pa i ostali razmišljaju o novim financijskim strategijama, načinima ulaganja ali i možda proširenjima na nova poslovna područja. Također to je i vrijeme darivanja i isplate božićnica.

Porezno priznate troškove možemo podijeliti na više kategorija među kojima su ova za koja dobivamo najviše upita od naših klijenata:

Dnevnice za službena putovanja

Odnosi se na sve osobe koje ostvaruju prava na nadoknadu, a to su oni koji su u radnom odnosu. Naravno, važno je da je su putovanja povezana s poslom, a ona ovise o prirodi posla i gospodarskoj grani. Ovi iznosi nadodaju se na plaću zaposleniku.

 1. Unutar države
 • Od 8-12 sati na putu – 85 kn
 • Više od 12 sati na putu – 170 kn
 1. Izvan države
 • ovisi o državi u koju se putuje
 • od 30 do 95 USD/EUR
 • Primjerice od susjednih država dnevnica za Sloveniju iznosi 50 eura dok za Austriju i Italiju iznosi 70 eura po danu, dok je recimo iznos za Sjedinjene američke države 95 dolara po danu

Dnevnice za službeni put i rad na terenu u inozemstvu smanjuju se za 30 % ako je podmiren ručak ili večera, a ako su podmireni i ručak i večera, smanjuju se za 60 %.

Isto tako važna je informacija i o iznosu naknade za korištenje privatnog automobila u poslovne svrhe, ta naknada iznosi 2 kn po kilometru. Znači, ukoliko na službeni put idete sa svojim vozilom na ove iznose nadodaje se prema kilometraži naknada za korištenje privatnog automobila u poslovne svrhe kao i troškovi cestarine.

Darovi, regres, božićnica

Ako razmišljate svoje zaposlenike nagraditi i darovati za Božić evo koje vam sve mogućnosti stoje na raspolaganju:

 • Dar zaposleniku/klijentu/poslovnom partneru u robi ili usluzi u iznosu do 400 kn 1x godišnje npr. božićni poklon
 • Dar zaposleniku u novcu na ime božićnice ili neke druge naknade u ukupnom iznosu do 2500 kn godišnje
 • Dar djetetu do navršene 15 godine u iznosu do 600 kn

Isto tako blagdansko vrijeme uvijek je dobro vrijeme za darivanje, tako možete razmisliti i o ovoj opciji, ukoliko netko od vaših zaposlenika ispunjava ove uvjete:

 • Nagrade zaposlenicima u iznosu do 1500 kn za 10 godina staža, do 5000 kn za 40 godina staža

Isto tako ukoliko imate priliku na poticanje nataliteta i darovanje za novorođeno dijete zaposlenika, moguće je da isplatite novčani iznos do 3326 kn.

Stipendije

Također stipendirati redovnog studenta ili učenika jedan je od vidova koje može spadati u društveno odgovorno poslovanje tako je jedna od opcija i ugovaranje stipendijskog ugovora u mjesečnom iznosu do 1750 kn. Time potičete školski i akademski razvoje djece i mladih a isto tako tko zna, možda netko od njih baš bude vaš budući zaposlenik.

Za sve navedene mogućnosti ako i one koje nisu nabrojane u ovom blogu najbolje je upitati svojeg knjigovođu koji će vas više uputiti u načine provedbe i izvršenja, te vam dati predloške za potrebne materijale.

Želim zakazati termin za SAVJETOVANJE!